Uvod2017_

PROGRAM FESTIVALU >>
Programy 20. ročníku
Účinkující
Fotogalerie
Napsali o nás
Děkujeme za podporu
.

Vážení   a   milí   příznivci    Literárních   Františkových   Lázní,

.

s radostí Vás vítáme v našem lázeňském městečku, které právě usiluje o zápis do seznamu UNESCO. Těšíme se z toho, že naše „literárky“ jedou dál, a to díky jejich organizátorům, důležitým partnerům, sponzorům, vystupujícím  autorům  a  muzikantům, a v neposlední řadě také všem Vám, kteří vyhledáváte dobrou literaturu a všeliké to barevné dění kolem ní.

.

Mottem letošního jubilejního 20. ročníku festivalu je „Zpívaná poezie“. (Již dopředu prozradíme, že příští rok to bude „Záchranná vesta humoru“). Hymnou festivalu je příznačná píseň Jarka Nohavici „Já chci poezii “.

.

Jako každý rok se uskuteční v rámci festivalu dětská literární  a výtvarná soutěž, která bude mít letos mezinárodní rozměr. Děti budou na františkolázeňských školách (ZŠ, ZUŠ Járy Cimrmana, MŠ) mít příležitost se osobně setkat s významnými spisovateli    a básníky např. s Jiřím Žáčkem či Miloslavem Stinglem.

.

Dali jsme si za cíl přijít každoročně s něčím novým, letos je to rozšíření festivalu o „Chebskou a Sokolovskou literární lázeň“. Další novinkou je založení spolku Literární Františkovy Lázně, z.s..

.

Našimi nejdůležitějšími partnery zůstává naše město a náš národní dopravce, ČD a.s. a Oberpfalzbahn, takže opět vyjede mimořádný Happeningový vlak do Hofu a zpět. Navíc uspořádáme pro novináře a další média Tiskovou besedu na kolejích.

.

Záštitu nad festivalem, k naší radosti, opět převzal Český PEN klub Praha.

.

Přejeme Vám jménem všech pořadatelů, aby Vám naše městečko v tom libém spojení s Literárními Františkovými Lázněmi učarovalo a Vy se k nám každoročně vraceli.

.

Připravili jsme pro Vás pestrý program a věříme, že si ve dnech 3.– 12. 11. 2017 vybere každý z Vás a že si na našem česko-německém festivalu smlsnete!

.

Alena Vávrová
spisovatelka, básnířka

 .

.

.

.

.

.

.

Sehr geehrte und liebe Fans des Festivals Literarisches Franzensbad,

.

wir heißen Sie herzlich in unserem Kurstädtchen, das sich gerade um die UNESCO–Eintragung bemüht, willkommen! Wir freuen uns sehr, dass unser Festival dank seiner Organisatoren, der wichtigen Partner, Sponsoren, auftretenden Autoren und den Musikern weitergeht. Auch Sie tragen dazu bei, indem Sie gute literatur und das bunte Programm suchen.

.

Das Motto des diesjährigen 20. Jubiläums des Festivals lautet „Zpívaná poezie/Gesungene Poesie“. (Wir verraten bereits jetzt, dass es sich im nächsten Jahr um die „Záchranná vesta  humoru/Rettungsweste    des  Humors“  handeln      wird.)     Die Festivalhymne ist der Song „Já chci poezii/Ich will Poesie“ von Jarek Nohavica.

.

Und  wie  jedes  Jahr  findet  im  Rahmen  des  Literarischen Franzensbads auch ein Kinderwettbewerb in Literatur und bildenden Kunst statt. Dieses Jahr zum ersten Mal bekommt der    Wettbewerb eine internationale Dimension. Kinder werden auch an den Schulen in Franzensbad die Gelegenheit haben berühmte Schriftsteller und Dichter wie z.B. Jiří Žáček und Miloslav Stinger persönlich kennenzulernen.

.

Unser Ziel: Wir wollen jedes Jahr etwas Neues bringen. Dieses Jahr ist es die Erweiterung des Festivals um das „Egerer- und Falkenberger literarische Bad“. Weitere Neuigkeit ist die Gründung des Vereins Literarisches Franzensbad e.V..

.

Zu unseren wichtigsten Partnern zählen auch weiterhin unsere Stadt und die Tschechische Eisenbahn ČD AG und die Oberpfalzbahn. Deshalb wird wieder ein Happening Sonderzug nach Hof und zurückfahren. Außerdem veranstalten wir für Journalisten und weitere Medien ein Pressegespräch auf den Gleisen.

.

Zu unserer großen Freude wurde die Schirmherrschaft des Festivals erneut vom tschechischen PEN Club Praha übernommen. Wir wünschen Ihnen im Namen aller Veranstalter, dass Sie von unserem Städtchen und dem Festival Literarisches Franzensbad bezaubert sein werden – und auch in Zukunft immer wieder kommen.

.

Wir haben für Sie ein buntes Programm zusammengestellt und hoffen, dass auch Sie während des deutsch–tschechischen Festivals in der Zeit vom 3. bis 12. November 2017 etwas für sich entdecken und genießen!

.

Alena Vávrová Schriftstellerin, Dichterin