Zuzana Vajnerová Cerovská

Narodila se v roce 1977. Žije v Chodově u Karlových Var. Veršovat, skládat a psát příběhy začala v šesti letech. Vášeň pro příběh jí zůstala. Stala se sběratelkou příběhů. Mezitím vystudovala, vdala se, je maminkou dvou chlapců. S manželem Petrem a jeho hudební skupinou Netřísk pořádají literární autorské večery po celém západočeském regionu. V roce 2002 jí vyšla básnická prvotina Na dlani v Knižnici Ortenovy Kutné Hory – První knížky. Od té doby pevně věří, že vydá i další básnickou sbírku a knihu prózy ještě v současném životě.
.

Ocenění za tvorbu:
.
Poezie:
Literární Františkovy Lázně rok 1994  1.místo
Ortenova Kutná Hora rok 1997 3.cena, 1998 2.cena, 1999 čestné uznání
.
Próza:
Hlavnice A.C. Nora rok 2001 a 2003 čestné uznání
Tachovská reneta rok 2002   2.místo
Proseč Terezy Novákové rok 2003 čestné uznání
Literární soutěž Karlovarská krajská knihovna  rok 2007 vítězka pod pseudonymem Samuela Jemon


„Co pro mne znamenají Literární Františkovy Lázně“

Začátek.  Tam jsem poprvé přebírala ocenění, mluvila s básníky a prozaiky, stála jim tváří v tvář. Tam také všichni tito spadli z pomyslných piedestalů, které jsem si ve své naivní náctileté mysli vytvořila. Tam započala letitá přátelství s dalšími účastníky. Ráda se sem vracím s určitou nostalgií. A protože odpovídám na tyto otázky, zdá se, že se vlákno, které mne spojuje s Literárními Františkovými Lázněmi, nepřetrhlo.


„Co pro mne znamená zpívaná poezie“

Manžel skládá hudbu, já poskládám slova do veršů a vět. Zpívanou poezii žiju už přes dvacet let.


ZUZANA VAJNEROVÁ CERNOVSKÁ

Geboren im Jahre 1977. Sie lebt in Chodov bei Karlovy Vary. Im Alter von sechs Jahren begann sie Verse zu verfassen, Texte und Geschichten zu schreiben. Die Begeisterung für Geschichtsschreibung hat sie bislang beibehalten. Sie sammelt Geschichten. Inzwischen absolvierte sie ihr Studium, heiratete und wurde Mutter von zwei Söhnen.

Gemeinsam mit ihrem Mann Petr und seiner Musikband Netřísk veranstaltet sie literarische Autorenabende in der ganzen westböhmischen Region. Im Jahr 2002 erschien ihr dichterisches Erstlingswerk Na dlani (Auf der Hand), im Verlag Ortenova Kutná Hora – První knížky.

Seitdem glaubt sie fest daran, dass sie einen weiteren Gedichtzyklus und Roman im jetzigen Leben herausgeben wird.

Würdigungen:

.

Poesie:

Literarisches Franzesbad 1994  1. Platz

Ortenova Kutná Hora 1997  3. Preis,  1998  2. Preis,

                                    1999  Ehrenurkunde

.

Prosa

 Hlavnica A. C. Nora  2001 und 2003  Ehrenurkunde

Tachovská Reneta 2002  2. Platz

Proseč Terezy Novákové  2003  Ehrenurkunde

Literaturwettbewerb Karlovarská krajská knihovna  2007

       Gewinnerin unter dem Pseudonym  Samuel Jemon

.

Was bedeutet für mich das Festival Literarisches Franzensbad?

 

Den Anfang. Hier erhielt ich erste Würdigungen, hatte die Gelegenheit mit Dichtern und Prosaschriftstellern zu sprechen,

stand ihnen gegenüber. Hier sind sie alle von ihren imaginären Piedestalen, die ich in meiner naiven Teenager-Phantasie erfunden habe, gefallen. Hier entstanden jahrelange Freundschaften zu anderen Teilnehmern. Hierher  komme ich mit einer gewissen Nostalgie gerne zurück. Und weil ich jetzt diese Frage beantworte, scheint es, dass der Faden, der mich an das Literarische Franzensbad bindet, nicht reisst.

.

Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

Mein Mann komponiert Musik, ich arrangiere Worte zu Versen und Sätzen. Gesungene Poesie lebe ich seit mehr als zwanzig Jahren.