Miloň Čepelka

Miloň Čepelka (narozen 23. září 1936 v Pohoří u Opočna) vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (český jazyk a literatura), krátce pracoval jako učitel a poté jako redaktor Československého rozhlasu. Zakládající člen Divadla Járy Cimrmana. Herec, moderátor, šansoniér, textař, básník, prozaik, scénárista, dramatik… Šíře jeho záběru připomíná génia, kterého pomohl objevit.
Kniha Monology k živým i mrtvým (2016), která vychází k autorovu životnímu jubileu, je jeho osmým počinem v Nakladatelství ČAS. Předcházely jí povídkové sbírky Svědectví inspektora Toufara /a jiné povídky/ (2011), A jestli neumřel… /a jiné povídky/ (2013), stejně jako básnické sbírky Mandel sonetů (2010), Deník haiku 2 (2012), Druhý mandel sonetů (2013), Třetí mandel sonetů (2014) a Mandel sonetů (a jeden za odměnu) (2016).

Citát:
Nezbožňovat smrtelného, aniž ve smrtelném zosobňovat satana.
(z knihy Monology k živým i mrtvým /2016/)


MILOŇ ČEPELKA

 

Miloň Čepelka (geboren am 23. September 1936 in Pohoří u Opočna) studierte an der Pädagogischen Hochschule Prag (Tschechisch und Literatur), arbeitete kurze Zeit als Lehrer und danach als Redakteur des Tschechischen Rundfunks.

Er ist Gründungsmitglied des Jára Cimrman Theaters.

Schauspieler, Moderator, Chansonnier, Textschreiber, Dichter, Prosaschreiber, Szenarist, Theaterautor… Sein breites Wirkungsfeld lässt in ihm ein Genie erkennen, zu dessen Entdeckung er beigetragen hat.

Das Buch Monology k živým i mrtvým (2016) (Monologe an Lebende und Tote), veröffentlicht anlässlich seines wichtigen Lebensjubiläums, ist sein achtes Werk, das vom Verlag ČAS herausgegeben wurde. Zuvor erschienen sowohl Geschichtensammlungen Svědectví inspektora Toufara / a jiné povídky/ (2011) (Personenbeweis des Inspektor Toufar / und andere Geschichten/), A jestli neumřel …/ a jiné povídky / (2013) (Und wenn er nicht gestorben ist…/ und andere Geschichten/), als auch Gedichtsammlungen Mandel sonetů (2010) (Ein Mandel von Sonetten), Deník haiku 2 (2012) (Tagebuch des Haiku 2), Druhý mandel sonetů (2013) (Zweites Mandel von Sonetten),

Třetí mandel sonetů (2014) (Drittes Mandel von Sonetten)

und Mandel sonetů (a jeden za odměnu) (2016) (Ein Mandel von Sonetten (und eins zur Belohnung)).

Zitat:

Den Sterblichen nicht vergöttern, ohne im Sterblichen den Satan zu personifizieren.

(Aus dem Buch Monology k živým i mrtvým /2016/)