Václav Gruber (1953)

Václav Gruber (1953) pracuje jako lékař a žije ve Stodu u Plzně. Je členem Obce spisovatelů a Střediska západočeských spisovatelů.

Píše žánrově různorodou prózu. V několika románech z medicínského prostředí se zabýval i  problémem eutanázie (Bezprostřední příčina smrti, Zastřelte toho chromého koně, Druhý dech chromého koně). Próza Počkám do tmy vyšla i v německém překladu ve Frankfurtu n.M.

Je rovněž autorem humoristického románu s výrazně autobiografickými rysy Malý tygr ve vlastní šťávě a příběhů ze současnosti (Noc s ďáblem, Miluj mě nebo střelím, Z tebe peklo ráj).

Kratšími povídkami se podílel na několika sbornících vydaných v Plzni, Praze a Regensburgu.

V poslední době vzbudil zájem novelami na pomezí filosofické prózy a fantasy (Řeka, Moře) a antiutopickým románem Žena.exe ze světa ovládaného exekutory, kde je medicína zakázaná a léčit nemocné je trestným činem.