Milan Hloušek

Milan Hloušek

Milan Hloušek se narodil v roce 1978 v Kraslicích. Devět let působil jako regionální novinář a stál u založení Českého novinářského klubu z.s., jehož je zároveň předsedou. V současné době pracuje pro neziskovou organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. a řídí provoz Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. V letech 2011 a 2012 získal hlavní ceny v polsko-české soutěži PL-CZ Local Press Awards za publicistickou práci. V roce 2013 obdržel novinářskou cenu v mezinárodní soutěži Visegrad Local Press Awards.
Je spoluautorem publikace „S komiksem o domácím násilí a stalkingu.“ V roce 2017 mu vyšla románová prvotina s názvem „Letní dny bez konce“. Knihu vydalo pražské nakladatelství Krigl.


Co pro mne znamená zpívaná poezie?
Jsou dny, kdy vyloženě po zpívané poezii sáhnu, abych si ozvláštnil chvíle odpočinku. Někdy se dokonce přidám k interpretovi a neuměle zpívám nebo si jen tak pobrukuji. Mezi mé oblíbence tohoto žánru patří Karel Kryl, Jaromír Nohavica a rád si také poslechnu například Jiřího Dědečka. Mám rád texty veselé, melancholické i protestsongy. Jsou dobrým společníkem například do auta, při dlouhých cestách či do uší, když jen tak ležím a užívám si nedělní pohodičku. Je obdivuhodné, kolik energie může člověk z takového poslechu načerpat. Dá se dokonce říci, že zpívaná poezie je zásobárnou pozitivních sil, které dokážou rozpohybovat ztuhlé tělo a oživit unavenou mysl. Díky veršotepcům a jejich múzám. Ať nikdy nevyschne onen pramen, k němuž přicházíme pít, abychom okusili, jak chutná osvěžující báseň znějící tak přesladce. Někdy možná trpce, leč nikdy není zcela bez chuti. A to je dobře. Díky básníkům.


Milan Hloušek

Milan Hloušek wurde 1978 in Kraslice geboren. Neun Jahre war er als regionaler Journalist tätig und stand bei der Gründung des Český novinářský klub z.s. (Tschechischer Journalistenverband e.V.), dessen Vorsitzender er gleichzeitig ist. Derzeit arbeitet er für die Non-Profit-Organisation Pomoc v nouzi o.p.s. (Hilfe in Not) und leitet die gemeinnützige Hilfsorganisation -Tafel der Karlsbader Region.

In den Jahren 2011 und 2012 bekam er für seine publizistische Arbeit den Hauptpreis im tschechisch-polnischen Wettbewerb PL-CZ Local Press Awards.  2003 bekam er den Journalistenpreis im internationalen Wettbewerb Visegrad Local Press Awards.

 

Er ist Coautor der Publikation „S komiksem o domácím násilí a stalkingu“ (Mit Comic über häusliche Gewalt und Stalking).

Im Jahr 2017 veröffentlichte er seinen ersten Roman mit dem Titel „Letní dny bez konce“ (Sommertage ohne Ende). Herausgegeben vom Verlag Krigl.

 

 

Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

 

Es gibt Tage, an denen ich ausgesprochen zur gesungenen Poesie greife, um aus den Entspannungsmomenten etwas Besonderes zu machen. Manchmal schliesse ich mich dem Interpreten an und singe mit oder brumme vor mich hin. Zu meinen beliebten Sängern dieses Genres zählen Karel Kryl, Jaromír Nohavica, gerne höre ich auch z.B. Jiří Dědeček.

Mir gefallen lustige, melancholische Lieder und auch Protestsongs. Sie sind gute Begleiter z.B. im Auto, bei langen Fahrten oder wenn ich mich hinlege und den freien  Sonntag genieße. Es ist bemerkenswert, wieviel Energie man beim Musikhören tanken kann. Man könnte sogar sagen, dass gesungene Poesie ein Reservoir der positiven Energie ist, die sowohl den erschöpften Körper als auch den ermüdeten Geist aufmuntern kann. Das haben wir den Versemachern und ihren Musen zu verdanken. Es versiege nie die Quelle, zu der wir kommen, um zu trinken und kosten, wie ein erfrischendes Gedicht so süß schmeckt. Manchmal vielleicht etwas herb, doch nie geschmacklos. Und das ist gut so. Dank der Dichter.