Milan Hrabal

Milan Hrabal (* 10. ledna 1954 ve Varnsdorfu) je český spisovatel.
.

Po absolvování ekonomické školy v České Lípě pracoval jako ekonom, později jako vedoucí odboru školství a klutury Městského úřadu Varnsdorf. V letech 2007 až 2016 pracoval v hudebním odělení Městské knihovny Varnsdorf. Působil mj. také jako vedoucí poetického studia Doteky. V letech 1990-2003 byl redaktorem literárního časopisu Psí víno. Spoluorganizuje literární soutěže pro děti i dospělé ve Varnsdorfu. Je členem několika literárních a zájmových organizací, mj. Českého centra mezinárodního PEN klubu, Severočeského klubu spisovatelů. Je čestným členem Společnosti přátel Lužice a Zwjazku serbskich wuměłcow (Sasko).
.

Žije ve Varnsdorfu.
.

Píše poezii a prózu, je také překladatelem, především z lužické srbštiny. Knižně vydal několik antologií, mj. antologii současné lužickosrbské poezie nazvanou Jazyk, jímž porozumíš větru. Kromě toho je editorem více než 60 publikací. Vydal 11 sbírek poezie, sbírku povídek a knížku pro děti. Debutoval v roce 1981 sbírkou Sólo větru v Severočeském nakladatelství v Ústí nad Labem. Jeho zatím poslední básnická knížka, cyklus básní Cestou bolesti a víry (Auf dem Weg des Schmerzes und Glaubens), byla přeložena do několika jazyků, mj. do lužické srbštiny, němčiny, lotyšštiny a angličtiny. Hrabal patří rovněž do skupiny autorů Orpheus. V roce 2016 vyšel výbor z jeho poezie Eine schimmernde Wabe Glimmer (Leipziger Literaturverlag).
.

Jeho literární práce byly oceněny  Zlatým Olomouckým tvarůžkem (1989), Mezinárodní cenou Varšavského básnického podzimu (1999) a za překlady z ukrajinštiny získal mj. Gogolovu cenu (2016).