Miroslav Huptych

Miroslav Huptych je básník, aforista, výtvarník a arteterapeut.
Spoluzakladatel  Literárních Františkových Lázní. Společně  s Alexandrou Berkovou, Michaelou Pánkovou a  Josefem Kejhou zorganizovali první ročník  v roce 1982, posléze  proběhlo 18 ročníků, z nichž vzešlo mnoho kvalitních českých i slovenských autorů.
Řadu let pracoval jako terapeut na Krizovém centru RIAPS, na Lince důvěry a v komunitě Magdaléna pro léčbu drogově závislých. Od roku 2003 je ve svobodném povolání. V roce 2005 založil Institut pro vzdělávání v arteterapii a artefiletice. Působí jako lektor a supervizor arteterapeutických kurzů a výcviků. Sedm let byl místopředsedou výboru České arteterapeutické asociace a šéfredaktorem časopisu Arteterapie, minulý rok zásadně omezil veškerou veřejnou činnost a věnuje se především výtvarné a literární tvorbě. Nejvíc jej však baví hledět do oblak, meditovat a přátelit se s indiány viz foto. Vydal 5 básnických sbírek a knížku aforismů Hodinky s ohňostrojem. Jako editor připravil k řadu knih například Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna nebo Černá slepice aneb jak se líhne bazaliček, který štěstí do domu přináší. Jeho verše byly přeloženy do mnoha evropských jazyků a byly publikovány v několika básnických antologiích, které reprezentují českou poezii v zahraničí. Kolážemi ilustroval 51 knih, 150 knižních obálek a 28 nástěnných kalendářů. Spolupracuje jako výtvarník s divadly Husa na provázku a Stavovské divadlo. Realizoval přes 30 samostatných výstav doma i v zahraničí.

Bližší informace o autorovi lze najít na www.huptych.cz


MIROSLAV HUPTYCH

 

Miroslav Huptych ist Dichter, Aphoristiker, Bildender Künstler und Kunsttherapeut.
..

Mitgründer des Festivals Literarisches Franzensbad.
.

Gemeinsam mit Alexandra Berková, Michaela Pánková und Josef Kejha organisierte er 1982 das 1.Festival, welches bis 1999 alljährlich statt fand. Dabei stellten sich viele renommierte tschechische und slowakische Autoren vor.

.

Etliche Jahre arbeitete er als Therapeut im Krisenzentrum RIAPS, bei der Telefonseelsorge und in der Gemeinschaft Magdaléna für medizinische Behandlung von Drogenabhängigen Personen. Ab 2003 ist er Freiberufler.
.

Im Jahr 2005 gründete er das Institut für Ausbildung zum Kunsttherapeuten. Er ist Lektor und Supervisor für Kurse und Ausbildung. Sieben Jahre war er Vizepräsident des Komitees der Tschechischen kunsttherapeutischen Assoziation und Chefredakteur der Zeitschrift Arteterapie (Kunsttherapie). Im letzten Jahr hat er sämtliche öffentliche Tätigkeiten grundlegend reduziert und widmet sich vorwiegend der bildenden und literarischen Kunst. Größte Freude bereitet ihm, in den Himmel zu schauen und die Wolken beobachten, meditieren und mit den Indianern sich anzufreunden – siehe Foto.
.

Er hat 5 Gedichtsammlungen herausgegeben und eine Sammlung von  Aphorismen Hodinky s ohňostrojem (Uhr mit Feuerwerk).
.

Als Editor gestaltete er eine Reihe von Büchern z.B. Kdo pije vlčí mlíko aneb jak se léčilo za starodávna (Wer trinkt Wolfsmilch oder wie man vor langer Zeit Krankheiten heilte).
.

oder das Buch mit dem Titel Černá slepice aneb jak se líhne bazaliček, který štěstí do domu přináší. Seine Verse wurden in etliche europäische Sprachen übersetzt und in einigen Anthologien, welche die tschechische Poesie im Ausland repräsentieren, ediert. Mit seinen Collagen illustrierte er 51 Bücher, 150 Buchumschläge und 28 Wandkalender.
.

Als bildender Künstler arbeitet er mit den Theatern Husa na provázku und Stavovské divadlo zusammen. Er realisierte mehr als 30 selbständige Ausstellungen sowohl in Tschechien als auch im Ausland.

.

Nähere Informationen über den Autor finden Sie unter www.huptych.cz