Adam Chroust

Adam Chroust vystudoval moderní dějiny na Masarykově univerzitě v Brně, působí jako dokumentátor, producent a projektový manažer. Spolupořádá besedy Cestovatelské středy v Národním muzeu, věnuje se kickboxu, cyklistice, plavání a skautingu. Jako jediný získal svolení podrobně zmapovat pozoruhodný životní příběh cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla. Je autorem knihy Miloslav STINGL. Biografie cestovatelské legendy, která obsahuje vyklápěcí stránky s mapami, předmluvu Miroslava Zikmunda, dárkový box s oboustrannou ručně malovanou nástěnnou mapou světa, DVD (165 minut) s výběrem nejlepších televizních pořadů, CD (79 minut) s nahrávkami unikátních rozhlasových rozhovorů (19612016), repliku Stinglova cestovního pasu s dobovými vízy či malovanou záložku. Kniha letos získala prestižní literární ocenění Magnesia Litera v kategorii Litera za nakladatelský čin, Český bestseller 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže i Mezinárodní cenu Egona Ervína Kische za literaturu faktu. Práci na knize se intenzivně věnoval několik let dohromady přes čtyři tisíce hodin.
.

.
Ocenění za knihu Stingl Miloslav. Biografie cestovatelské legendy:
.

 • Magnesia Litera 2017 v kategorii Litera za nakladatelský čin
 • Český bestseller 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže
 • Cena E. E. Kische 2017 za literaturu faktu
 • 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
 • 1. místo v kategorii Cena diváků za nejlepší knihu v rámci festivalu GO KAMERA 2017
 • 2. místo v kategorii Polygrafie v soutěži Nejkrásnější česká kniha
  .

 


Co pro mne znamená zpívaná poezie?

Básník je jako sochař. Jeho ruka vytesává z kamene nebo mramoru dílo. To dílo může zpívat, jako může zpívat poezie.

 


foto (c) Václav ŠilhaADAM CHROUST

.

Adam Chroust studierte Zeitgeschichte an der Masaryk-Universität in Brno, er ist als Dokumentarist, Produzent und Projektmanager tätig. Er beteiligt sich an der Gestaltung  der Gespräche Cestovatelské středy v Národním muzeu (Reisemittwoche im Nationaltheater),  widmet sich verschiedenen Sportarten z.B. Kickbox, Radsport, Schwimmen und der Pfadfinderbewegung. Als einziger bekam er die Erlaubnis, die bewundernswerte Lebensgeschichte des Weltreisenden und Schriftsteller Miloslav Stingl zu rekognoszieren. Er verfasste die Biografie des legendären Weltenbummlers. Das Buch enthält ausklappbare Seiten mit Landkarten, ein Vorwort von Miroslav Zikmund, eine Geschenkbox mit beidseitig handgezeichneter  Weltkarte, eine DVD (165 Min.). Außerdem beinhaltet es die Auslese der besten Fernsehsendungen, eine CD (79 Min.) mit Rundfunkaufnahmen origineller  Gespräche (1961-2016), eine Kopie des Reisepasses von Stingl mit einstigen Visas sowie ein gemaltes Lesezeichen. Die Publikation wurde mit dem renomierten literarischen Preis Magnesia Litera in der Kategorie  Nakladatelský čin ausgezeichnet, desweiteren erhielt sie den Preis Český bestseller 2016 in der Kategorie Cestopisy a reportáže und den internationalen Egon Erwin Kisch Preis für  Sachliteratur.

An diesem Buch arbeitete der Autor mehrere Jahre, insgesamt über 4000 Stunden…

.

Auszeichnungen für das Buch Stingl Miloslav, Biografie einer Weltreisender-Legende:

.

Magnesia Litera 2017 Kategorie Nakladatelský čin (Magnesia Letter 2017, Kategorie Editionsleistung)

.

Český bestseller 2016 Kategorie Cestopisy a reportáže
(Tschechischer Bestseller 2016 , Kategorie Reiseberichte und Reportagen)

.
Internationaler  E. E. Kisch Preis für Sachliteratur

.

 1. Platz in der Kategorie Schönstes Reisebuch im Rahmen des

    Festivals GO KAMERA 2017

.

 1. Preis in der Kategorie Zuschauerpreis für das beste Buch

    im Rahmen des Festivals GO KAMERA 2017

.

 1. Preis in der Kategorie Polygrafie im Wettbewerb

    Schönstes tschechisches Buch

.

.


Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

Ein Dichter gleicht einem Bildhauer. Seine Hand schafft  ein Werk aus Stein oder Marmor. Das Werk kann singen, ebenso wie Poesie.