Mgr. Petr Jančařík  – herec, moderátor, pedagog

.

LFL jsou kouskem mého života. Skvělí, pozoruhodní lidé se tu kdysi scházeli. Saša Berková, Pida Kejha, Alenka Vávrová…, občas jsem něco odmoderoval, ale hlavní byly ty věci kolem. Slova, názory, hádky, postoje, úsměvy a chuť něco dělat, něco sdělit. Jak znám A.V., tak takové budou LFL zase.

.

Petr Jančařík pracuje už více než třicet let pro Český rozhlas. Vytvořil zde řadu programů, několik let moderoval i známý Tobogán. Před 25ti lety začal také natáčet dnes už legendární veřejnou rozhlasovou nahrávku Neočekávaný dýchánek. V ČT spolupracoval na řadě dětských pořadů – Magion, Studio Rosa…Uváděl i velkou finanční soutěž Tutovka. Vydal několik CD – Zlatá deska Magionu, Kamarádi ze studia Rosa nebo sbírku pověstí o hradech a zámcích Černá hodinka s Petrem Jančaříkem. Namluvil komentář ke spoustě zahraničních naučných pořadů, ale také spolupracoval na dabingu např. kresleného fr. seriálu Byl jednou jeden člověk a Byl jednou jeden vynálezce.

.

Je spoluzakladatelem plzeňského Divadla pod lampou, působil např. ve Směšném divadle Luďka Soboty, hrál u Františka Ringo Čecha a v dalších společnostech. V současné době jezdí s divadlem Jaroslava Sypala.

.

Největší část své profesionální kariéry věnuje moderování nejrůznějších pořadů. Velké slavnostní programy, firemní akce, soutěže, dětské pořady atd.

.

Na Univerzitě J.A. Komenského přednáší předměty Komunikace a rétorika a také Etika veřejného projevu. Učí též na Mezinárodní herecké konzervatoři Praha.

.

Na všechno, co děláte, se musíte těšit a nesmí s vámi být nuda, jinak vaše veřejné působení bude stát za pendrek. Říká PJ, který se do LFL mimořádně těší!

.

foto (c) http://www.zabava-artes.cz/cs/kategorie/moderator-petr-jancarik-9XGKpT.aspx


Mgr. Petr Jančařík – Schauspieler, Moderator, Pädagoge
.

„Das Festival ‚Literarisches Franzenbad’ ist ein Teil meines Lebens. Große, bemerkenswerte Menschen haben sich hier schon getroffen. Sasha Berkova, Pida Kejha, ​​Alena Vavrová … Manchmal habe ich etwas moderiert, aber die wichtigsten Dinge geschahen drumherum. Worte, Meinungen, Streit, Einstellungen, Lächeln und der Wunsch, etwas zu tun –  zu kommunizieren. So wie ich A.V. kenne, schafft sie es wieder, dass das Festival genauso sein wird.“
.

Petr Jančařík arbeitet seit über dreißig Jahren für den Tschechischen Rundfunk. Er kreierte eine Reihe von Programmen und moderierte einige Jahre auch die bekannte Talkschau „Tobogán” im tschechischen Rundfunk. Vor 25 Jahren begann er, die heute schon legendäre öffentliche Radiosendung „Neočekávaný dýchánek“ aufzunehmen. Bei ČT arbeitete er an einer Reihe von Kinderprogrammen – „Magion“, „Studio Rosa“ … Er moderierte ebenfalls den Tutovka-Wettbewerb. Er veröffentlichte mehrere CDs –  „Zlatá deska Magionu“, „Kamarádi ze studia Rosa“ und eine Sammlung von Legenden über tschechische Burgen und Schlösser mit Petr Jančařík. Außerdem referierte er über verschiedene ausländische Bildungsprogramme und arbeitete als Synchronist für Cartoos wie z.B. für die Serien „Byl jednou jeden člověk“ und „Byl jednou jeden vynálezce“.
.

Er ist Mitbegründer des „Theater unter der Lampe“ in Pilsen, wirkte bei „Luďka Soboty“ im „Směšné divadlo“ mit und spielte er bei František Ringo Čech und anderen Kompanien. Zurzeit ist er in Produktionen des Jaroslav Sypal Theaters engagiert.
.

Der größte Teil seiner beruflichen Laufbahn ist der Moderation verschiedener Programme gewidmet – große Events, Firmenveranstaltungen, Wettbewerbe, Kindershows usw.
.

An der Jan Amos Komenský Universität unterrichtet er Kommunikation und Rhetorik sowie Kunst der freien Rede. Er unterrichtet auch am Internationalen Schauspiel-Konservatorium in Prag.
.

„Man muss sich auf alles freuen, was man tut und man darf  sich nicht langweilen, sonst wird der öffentliche Dienst zum Schlagstock.“ sagt P.J., der sich auf das Festival schon freut.