Jan Kalina – kapelník STO ZVÍŘAT

Jan Kalina (51), kapelník STO ZVÍŘAT, zpěvák, perkusista a autor hudby. Vystudovaný výtvarník, příležitostný divadelní a filmový herec, sběratel cínových vojáčků, vynikající tanečník, otec 3 dětí.


Co pro mne znamená zpívaná poezie?
Jelikož mám to obrovské štěstí, že jsem se při studiu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy seznámil s Tomášem Belkem, se kterým jsme po Sametové revoluci založili kapelu STO ZVÍŘAT, píšu celý svůj život hudbu na jeho texty, které poezií rozhodně jsou… Máme společně na triku cca 120 písniček a nebudu zastírat, že 27 let trvající úspěšná éra naší kapely je dána především kvalitou jeho textů. Najdeme v nich dadaismus, surrealismus, Gellnera, Nezvala, Hraběte, Kainara, Fryntu, zkrátka všechny autory, kteří měli výrazný smysl pro rytmus. Není náhodou, že kromě textů pro STO ZVÍŘAT má Tomáš za sebou libreta k veleúspěšnému Vivaldianu, k muzikálům Lucie, více než malé množství lásky nebo Bonnie a Clyde a k dalším projektům. V současné době jsme spolu dokončili společně sólové album naší zpěvačky Jany Jelínkové DÁMA S ČÁPEM a myslím, že se jedná o jeho zatím nejkřehčí a zároveň nejostřejší texty, nebo chcete-li básně…Doporučuji sbírku jeho básní a písňových textů, nazvanou pro něj typicky sarkasticky: NIKDY NIC NEBYLO. Mám zkrátka kliku, že si mohu dovolit ten přepych a na koncertech zpívat poezii…


JAN  KALINA – Band-Leader von STO ZVÍŘAT

 

Jan Kalina (51), Bandleader der Gruppe STO ZVÍŘAT (Hundert Tiere), Sänger, Schlagzeugspieler und Komponist. Ausgebildeter Bildkünstler, gelegentlicher Theater- und Filmschauspieler, Zinnfigurensammler, exzellenter Tänzer, Vater von 3 Kindern.

Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

Weil ich das große Glück hatte, während des Studiums an der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität

Tomáš Belko kennenzulernen, mit dem ich nach der Samtenen Revolution die Band Sto zvířat gründete, so komponiere ich mein Leben lang Musik für seine Texte, welche man zweifellos Poesie nennen kann… Wir haben gemeinsam 120 Songs auf dem Gewissen und ich kann nicht leugnen, dass die 27 Jahre bestehende erfolgreiche Ära unserer Band vor allem auf seinen qualitativ sehr guten Texten beruht. Sie zeichnen sich durch Dadaismus und Surrealismus aus, in ihnen findet man Gellner, Nezval, Hrabě, Kainar, Frynta, kurz gesagt all die Autoren, welche einen ausgeprägten Sinn für Rhytmus hatten.

Es ist kein Zufall, dass Tomáš neben Texten für Sto zvířat auch Libretti zum erfolgreichen Konzert Vivaldianno, zu den Musical’s Lucie, více než malé množství lásky (Lucie, mehr als eine kleine Menge Liebe) und Bonnie & Clyde und zu zahlreichen anderen Projekten schrieb. Derzeit haben wir gemeinsam das Solo-Album unserer Sängerin Jana Jelínková unter dem Titel Dáma s čápem (Dame mit dem Storch) fertiggestellt und ich finde, es sind seine bisher sanftesten und zugleich feurigsten Texte, oder wenn ihr wollt Gedichte… Ich empfehle seine Gedicht- und Songsammlung unter dem für ihn typisch sarkastischen Titel NIKDY NIC NEBYLO (Es war nie etwas). Kurzum, ich habe das Glück, dass ich mir den Luxus leisten kann, bei Konzerten Poesie zu singen.