Josef Kejha

Josef Kejha (31.12. 1948)

Novinář a spisovatel, autor prozaických knih Sólo pro jedničku (Západočeské nakladatelství 1986), Útěk z rovnováhy (ZN 1988), Kichoti (přijatý pražským nakladatelstvím Práce, po roce 1989 zaniklo a román vyšel časopisecky v deníku Nová Pravda 1990). Je spoluautorem (s Pavlem Vernerem) vtipných divadelních velkoher Saracénský čert aneb Husité před Plzní (realizováno 24 představení stovek herců divadelního spolku Žumbera na plzeňském náměstí k 700. výročí města v červnu a červenci 1995, knižně Master Art 1995) a Starokláti aneb Soumrak matriarchátu v Čechách (Žumbera 1977). Dále vydal knihy – Svědectví pamětníků druhé světové války (FS Publishing 2010), Gloret (účast v almanachu generační skupiny českých a moravských prozaiků a básníků, Dauphin 2010), Zmizelá Plzeň (spoluautor Jiří Janouškovec, NAVA 2010), Plzeňský Prazdroj – Příběh, který nepřestává inspirovat (NAVA 2012), pohádková kniha Sára a toulavý dědeček (spoluautor Miroslav Huptych, pražské nakladatelství Práh 2017) a Toulky Českým Západem aneb Z historie měst a obcí Plzeňského kraje (spoluautor Jiří Janouškovec, Grafia 2017).


Josef Kejha(geb. 31.12. 1948)

Journalist und Schriftsteller, Autor von Prosa-Büchern: Sólo pro jedničku (Solo für die Eins) (Západočeské nakladatelství 1986), Útěk z rovnováhy (Flucht aus dem Gleichgewicht) (ZN 1988), Kichoti (Herausgabe angefordert im prager Verlag Práce, nach dessen Auflösung1989 erschien der Roman als Zeitschrift im Tageblatt Nová Pravda 1990).
Er schrieb (zusammen mit Pavel Verner) witzige Theaterspiele: Saracénský čert aneb Husité před Plzní (Der Sarazenen-Teufel oder Die Hussiten vor Pilsen) (im Juni und Juli 1995 wurden 24 Vorstellungen mit Hunderten von Schauspielern der Theatergruppe Žumbera am pilsner Marktplatz zum 700. Jubiläum der Stadtgeschichte aufgeführt; als Buch erschienen sie im Verlag Master Art 1995). Daneben das Theaterstück Starokláti aneb Soumrak matriarchátu v Čechách (Žumbera 1977).
Außerdem hat er weitere Bücher geschrieben – Svědectví pamětníků druhé světové války(Bekenntnis der Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges) (FS Publishing 2010), Gloriet (Teilnahme am Almanach der Generationsgruppe tschechischer und mährischer Prosaiker und Dichter, Dauphin 2010), Zmizelá Plzeň (Verschwundenes Pilsen) (Co-Autor Jiří Janouškovec, NAVA 2010), Plzeňský Prazdroj-Příběh, který nepřestává inspirovat (Pilsner Urquell-Geschichte, die immerwährend inspiriert) (NAVA 2012), Märchenbuch Sára a toulavý dědeček (Sara und der wanderlustige Opa) (Mitautor Miroslav Huptyh, Verlag – pražské nakladatelství Práh 2017)
und Toulky Českým Západem aneb Z historie měst a obcí Plzeňského kraje (Streifzüge durch Westböhmen oder Aus der
Städte- und Gemeindegeschichte der Pilsner Region) (Mitautor Jiří Janouškovec, Grafia 2017).