Rainer König

Rainer König se narodil v roce 1943 v Horních Francích.

.

Po šesti letech ve službách obchodního námořnictva si dodělal maturitu a poté se věnoval studiu germanistiky, historie a zeměpisu v Erlangen.

.

Do Selbu přišel jako gymnaziální profesor, kde žije od roku 1978. Je ženatý a má dvě děti. Po té co třicet let přibližoval svým studentům jak analyzovat poetické texty, mu bylo jasné, že nyní je na řadě tvořivá práce. Od počátku psal společně se svou dcerou Birgit, která ve Frankfurtu pracuje v pátracím týmu německého celního úřadu. Společně již vydali šest románů:

.

Wilder Mann, 2008

Wilde Grenze, 2010, do češtiny přeložila Olga kupec a vyšla pod názvem „Divoká hranice“

Wildes Erwachen, 2012

Wilde Visionen, 2014

Limes – Zeit der Abrechnung, 2014

Wildes Kristall, 2016

.

Odpověď na otázku, proč se autoři věnují česko-německému vedle sebe a pospolu, je nasnadě: hranice města Selbu je z části také státní hranicí s Českem. Najednou se hranice, která byla součástí železné opony, otevřela. Kdo by neměl zájem o své nové sousedy? Radost z objevování nového, se brzy vystřídalo zděšení. Pro většinu spoluobčanů se „Tschechei“(!) zredukovala kvůli výhodnému kurzu koruny na brak a vetešnictví, ve kterém je všechno, skutečně všechno levně k sehnání. Rychle se zrodil titul prvního románu „Traurige Grenze – Smutná hranice“, (nakladatelství ji přejmenovalo na „Wilde Grenze – Divokou hranici“), neboť následky tohoto mínění se projevovaly nemilosrdně – kriminalita, jako následek prostituce, obchodu s lidmi a pašeráctví, se tak brzy stala denním chlebem pro bezpečnostní orgány v pohraničním regionu a vděčným tématem pro oba autory kriminálních románů.

.

A nyní k samotným německo-českým postavám románu, Král, Bruckner, Schuster a Kučerová spatřili světlo světa s prvním románem a věrně doprovázejí všechny další romány.

.

„Reportéři“ ale brzy narazili i na positivní vývoj obou národů vedle sebe.

.

Birgit a Rainer König pro sebe objevili styl, který snad pozitivně ocení i čtenáři: chtějí zábavnou a napínavou formou podpořit porozumění mezi sousedy – Čechy a Němci.


Vlajka

Rainer König wurde 1943 in Mittelfranken geboren Nach sechs Jahren Seefahrt bei der Handelsmarine holte er das Abitur nach und studierte in Erlangen Germanistik, Geschichte und Geografie. Als Gymnasiallehrer kam er nach Selb, wo er seit er seit 1978 lebt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nachdem er über gut dreißig Jahre lang seine Schüler in die Analyse von poetischen Texten eingeführt hatte, war ihm klar, dass nun produktives Schaffen angesagt war. Von Beginn an schreibt er zusammen mit seiner Tochter Birgit, die als Zollfahnderin in Frankfurt arbeitet. Die beiden haben inzwischen sechs Romane vorgelegt:

.

Wilder Mann, 2008

Wilde Grenze, 2010, auf Tschechisch von Olga Kupec übersetzt, ist unter dem Titel „Divoká hranice“ erschienen

Wildes Erwachen, 2012

Wilde Visionen, 2014

Limes – Zeit der Abrechnung, 2014

Wildes Kristall, 2016

.

Die Frage, warum sich die beiden Autoren mit dem deutsch-tschechischen Neben- bzw. Miteinander beschäftigen, ist recht einfach zu beantworten: Die Selber Stadtgrenze ist  in Teilen auch Staatsgrenze zu Tschechien. Plötzlich ist diese Grenze, die ja Teil des Eisernen Vorhangs war, eine offene Grenze. Wer interessiert sich nicht für neue Nachbarn? Die Freude, Neues zu entdecken, schlug bei den beiden allerdings schnell in Entsetzen um, denn für viele ihrer Mitbürger reduzierte sich die „Tschechei“(!) wegen günstiger Wechselkurse zu einem riesigen Ramschladen, in dem alles, wirklich auch alles, billig zu haben war. Schnell war für den ersten Roman der Titel „Traurige Grenze“ geboren (aus dem der Verlag dann in eine „Wilde Grenze“ machte), denn die Folgen dieser Einschätzung offenbarten sich gnadenlos: Eine hohe Kriminalität, resultierend aus Prostitution, Menschenhandel und Schmuggel waren quasi „das tägliche Brot“ der Sicherheitsorgane in der Grenzregion und ein dankbarer Stoff für Krimi-Autoren.

.

Nun, das deutsch-tschechische Personal, von Kral, über Brückner, Schuster und Kučerová, war geboren und es folgten weitere Roman. Die „Berichterstatter“ stießen schnell auf positive Entwicklungen im Nebeneinander der beiden Völker. Birgit und Rainer König fanden damit auch zu einer Intention, die hoffentlich von den Lesern erkannt wird: Sie wollen mit humorvoller und spannender Unterhaltung die Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen fördern.