Tamara Kopřivová

 Tamara Kopřivová

Narodila se 3. května 1962 v Plzni.
Pracuje jako lektorka na Ústavu jazyků Lékařské fakulty UK v Plzni.
Je členkou Obce spisovatelů a Střediska západočeských spisovatelů.
Ve své tvorbě se věnuje převážně poezii (sbírky Doteky slov, Otisky, Krajinou bez kompasu, Variace pro čtyři hlasy).
Její povídková tvorba je zastoupena v několika sbornících a almanaších včetně česko-německých.
Spolupracuje se skupinou východobavorských spisovatelů.
V Plzni se podílí na organizaci festivalu Letnice umělců.