Tanja Krombach

Tanja Krombach je zástupkyně ředitele Německého Kulturního fóra střední a východní Evropy, Postupim. Kulturní fórum uskutečňuje akce a vydává publikace k tématům německých a společných dějin ve střední a východní Evropě. V jeho nakladatelství v červnu vyšel „Literární průvodce Český lázeňský trojúhelník“. Čtenáři poznávají Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně na ilustrovaných procházkách očima německých, českých a mezinárodních spisovatelů během několika staletí. Autory knihy jsou Roswitha Schieb, která opublikovala v nakladatelství Kulturniho fora m. j. velmi úspěšný „Literární průvodce Vratislaví“, a Václav Petrbok z Karlovy univerzity Praha.

Více o knize zde: https://www.kosmas.cz/hledani/?query=Literarischer+Reisef%C3%BChrer+B%C3%B6hmisches+B%C3%A4derdreieck&autocomplete=1


Tanja Krombach ist stellvertretende Direktorin des Deutschenbohm Kulturforums östliches Europa, Potsdam. Das
Kulturforum verwirklicht Veranstaltungen und Publikationen zu Themen der deutschen und gemeinsamen Kulturgeschichte und -gegenwart in Mittel- und Osteuropa. In seinem Verlag erschien im Juni 2016 ein „Literarischer Reiseführer Böhmisches Bäderdreieck“. Die Leser erleben Karlsbad, Marienbad und Franzensbad auf bebilderten Spaziergängen durch die Augen von deutschen, tschechischen und internationalen Schriftstellern mehrerer Jahrhunderte. Autoren des Buches sind Roswitha Schieb, die beim Kulturforum bereits u. a. einen sehr erfolgreichen „Literarischen Reiseführer Breslau“ veröffentlicht hat, sowie Václav Petrbok von der Karlsuniversität Prag. Mehr zum Buch unter http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000305-publikationen/1019383-kulturreisen/7188


Otázka jubilejního 20. ročníku festivalu: „Co pro mne znamená zpívaná poezie“

 

CZ: Miluji večerní koncerty písní z Schubertovy tvorby. „Krásná mlynářka“ komponovaná Franzem Schubertem na cyklus básní Wilhelma Müllera, patří dle mého názoru k nejznámějším dílům zhudebněné poezie. Müller napsal ještě další cyklus básní a sice ve Františkových Lázních, kde pobýval v roce 1826 na léčení. Vzpomínkou na něj je pomník v parku z roku 1910, který opraven byl v roce 2013 a znovu odhalen.

Müllerova milostná báseň „Písně z Františkových Lázní u Chebu“ ještě není nebo je jen z části zhudebněna, ale možná, že ještě čeká na svého skladatele.

Asi jen málokdo ví, že Goethovy básně nezhudebnil pouze Schubert, ale také pražský skladatel Václav Jan Tomášek. Na rozdíl od Schuberta mohl tomuto velkému básníkovi své skladby zahrát a zazpívat přímo v Chebu. Goethe byl pln chvály a tyto kompozice upřednostňoval před Beethovenovým zhudebněním svých básní.

 

DE:  Ich liebe vor allem Schubert-Liederabende. „Die schöne Müllerin“, komponiert von Franz Schubert auf Wilhelm Müllers Gedichtzyklus, gehört für mich zu den berührendsten Werken vertonter Poesie. Müller hat einen weiteren Gedichtzyklus geschrieben, und zwar in Franzensbad, wo er 1826 zur Kur weilte. Ein nach seiner Sanierung 2013 wiederenthülltes Denkmal von 1910 im Kurpark erinnert daran. Müllers Liebesgedicht-Reigen „Lieder aus Franzensbad bei Eger“ ist leider noch nicht oder vielleicht nur zum Teil in Musik gesetzt worden, aber vielleicht kommt das ja noch.
Sicherlich nur wenige wissen, dass nicht nur Schubert Goethes Gedichte vertonte, sondern zur gleichen Zeit der Prager Komponist Václav Jan Tomášek. Anders als Schubert durfte er seine entsprechenden Kompositionen dem großen Dichter in Eger/Cheb auch vorspielen und -singen. Goethe hat sie sehr gelobt und gegenüber den Vertonungen seiner Gedichte durch Beethoven bevorzugt.