Olga Kupec

„Symfonii nelze zahrát na píšťalu, k tomu je potřebujete orchestr.“
.
Olga Kupec se již léta pohybuje na obou stranách česko-německé hranice, ale doma je ve Františkových Lázních.
.
Jejím profesním životem je podnikatelská sféra, slévárenský průmysl. V roce 2013 obdržela celostátní prestižní ocenění Manažerka roku. Kultura však k jejímu životu neodmyslitelně patří.
.
Němčina je jejím osudem i láskou.  Doprovází ji jak v osobním životě, tak i v tom profesním a překlady se jí staly koníčkem.
.
Když ji Alena Vávrová nabídla, aby se podílela na obrození LFL a napomohla dát festivalu další česko-německý  rozměr, byla to výzva: přispět ke kultuře v milovaných Františkových Lázních, a současně to bylo i naplnění snu, aktivně se podílet na česko-německém kulturně-literárním projektu.
.
Není to náhoda, že kromě odborných překladů se s nadšením věnuje překladům právě knih Rainera a Birgit Königových. Jejich kriminální romány se odehrávají právě v česko-německém pohraničí na Chebsku a v Horních Francích, a věnují se nejen historii česko-německých vztahů, ale především současnosti.


„Niemand kann eine Sinfonie flöten. Es braucht ein Orchester, um sie zu spielen.“
.
Olga Kupec bewegt sich schon seit Jahren auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze, aber zu Hause ist sie in Franzensbad.
.
Sie ist unternehmerisch in der Gießerei -Industrie tätig. Im Jahre 2013 hat sie die bedeutende Auszeichnung Managerin des Jahres erhalten. Aber ohne Kultur kann sie sich ihr Leben nicht vorstellen.
.
Deutsch ist Ihr Schicksal und Liebe zu gleich. Es begleitet sie sowohl durch das Privat-, als auch durch das Arbeitsleben. Das Übersetzen ist zu Ihrem Hobby geworden.
.
Als Alena Vávrová Ihr anbot, sich an dem Wiedererstehen des Literarischen Franzensbads mitzuwirken um dem Festival eine weitere, deutsch-tschechische Dimension zu geben, war es für sie eine Aufforderung zur Kultur in dem geliebten Franzensbad beizutragen, und gleichzeitig war es auch eine Traumerfüllung aktiv auf einem deutsch-tschechischem literarisch-kulturellem Projekt mitzuarbeiten.
.
Es ist kein Zufall, dass sie neben Fachübersetzungen mit Begeisterung die Bücher von Rainer und Birgit Königs übersetzt. Die Krimis spielen sich in der deutsch-tschechischen Region im Egerland und Oberfranken ab und sie beschäftigen sich nicht nur mit der Geschichte der deutsch-tschechischen Beziehungen sondern vor allen mit der Gegenwart.