Radek Malý

Radek Malý (1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Je autorem několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací o básnících Georgu Traklovi (Spásná trhlina, 2006) a Paulu Celanovi (Domovem v jazyce, 2012), jejichž verše také přeložil a vydal knižně (Georg Trakl: Podzimní duše, 2005 a Paul Celan: Černé vločky, 2015). Dále do češtiny převedl např. verše Ericha Kästnera, Hugo Sonnenscheina, Karla Lubomirského, R. M. Rilka, Stefana Georga a německých expresionistů (Držíce v drzých držkách cigarety, 2007). Připravil též antologii poezie německého nonsensu (Malé lalulá, 2014). Roku 2001 se stal vítězem básnické soutěže Literárních Františkových Lázní, což ho povzbudilo k další tvorbě.

Poslední vítěz Literárních Františkových Lázní v oboru poezie.

http://radek-maly-spisovatel.webnode.cz/


Otázka jubilejního 20. ročníku festivalu: „Co pro mne znamená zpívaná poezie“

Co pro mne znamená zpívaná poezie?

Dá se říci, že to byli právě zpívající básníci, kteří mě přivedli k poezii jako takové. Iniciačním autorem byl pro mě v tomto duchu Karel Kryl, v devadesátých letech znovuobjevovaný nejen mladou generací. Ze zcela jiného úhlu pohledu pak Karel Plíhal. Vše, co tyto básníky s kytarou rozděluje, se snažím ve svých básních propojit. Navíc, oba mě přivedli k práci s vázaným veršem, s rýmem, který dnes v české poezii spíše skomírá.


RADEK MALÝ

Radek Malý (geb. 1977 in Olomouc) ist Schriftsteller, Übersetzer und Hochschullehrer. Autor von mehreren Poesie-Sammlungen und Kinderbüchern, sowie Hörspielen, Lehrbüchern und Fachliteratur über die Dichter Georg Trakl (Spásná trhlina, 2006) und Paul Celan (Domovem v jazyce, 2012), deren Verse er übersetzte und in Buchform herausgegeben hat (Georg Trakl: Podzimní duše, 2005 und Paul Celan: Černé vločky, 2015). Außerdem hat er z.B Verse von Erich Kästner, Hugo Sonnenschein, Karel Lubomirský, R.M. Rilke, Stefan Georg und deutschen Expressionisten (Držíce v drzých držkách cigarety, 2007) ins Tschechische übersetzt. Desweiteren stellte er eine Anthologie deutscher Unsinnspoesie (Malé lalulá, 2014) zusammen. Im Jahr 2001 wurde er im Rahmen des Festivals Literarisches Franzensbad zum Sieger des Poesie-Wettbewerbs ernannt, was seine Schaffensfreude förderte.

Letzter Sieger des Festivals Literarisches Franzensbad auf dem Gebiet Poesie.

http://radek-maly- spisovatel.webnode.cz/


Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

Ich kann sagen, dass mich gerade die singenden Dichter zur Poesie als solche inspirierten. Den entscheidenden Impuls gab mir in diesem Sinne Karel Kryl, der in den neunziger Jahren neu entdeckt wurde, und zwar nicht nur von der jungen Generation. Daneben auch Karel Plíhal, allerdings aus einem völlig anderem Blickwinkel. Alles, was diese Poeten mit Gittare vonenader entfernt, versuche ich in meinen Gedichten zu vereinen. Darüber hinaus inspirierten sie mich dazu, dass ich mich mit gebundenem Vers, Reim, befasse. Dieser verkümmert heutzutage allmählich.