Regina Milfaitová

Regina Milfaitová

narozena 1954 v Praze, vyrůstala v bilingvním prostředí malého podkrušnohorského městečka, němčina, potažmo egerlandské nářečí, je její mateřský jazyk.

Vystudovala SZŠ v Chebu.

Profesi zdravotní sestry vykonávala nejdříve v Čechách a od roku 1991 až do současnosti v Německu. Roku 2008 absolvovala na jazykové škole v Plzni kurz kreativního psaní a posléze složila státní jazykovou zkoušku z jazyka německého. Nyní se zabývá překladatelstvím, tlumočením a výukou. Kromě jiného přeložila celou řadu textů a medailonků autorů, účinkujících na 20. a 21. ročníku festivalu Literární Františkovy Lázně.

Němčina je jejím největším koníčkem a celoživotním předmětem studia.