Mgr. Oldřich Němec

Mgr. Oldřich Němec (1. 1. 1956, Jičín)

Uměleckými zájmy jsou literatura, hudba populární i vážnější, nepohrdne ani lidovými písněmi. Občas napíše něco pro svoje potěšení, zejména prózu, a v posledních třech dílech publikace Literáti na trati má otištěny své příspěvky. Jeho literární sklony vrcholí oceněním Řehečský kohout 2004 v rámci literárně humoristické soutěže Řehečská slepice za povídku „Proměny času“ a otextováním prvních písní Řehečského kvarteta, u jehož zrodu i názvu stojí. Díky svým divadelním sklonům je přirozeným frontmanem skupiny a vykonává funkci výkonného ředitele.