P O D Ě K O V Á N Í ALENY alias ALENKY VÁVROVÉ

P O D Ě K O V Á N Í  ALENY alias  ALENKY VÁVROVÉ
 
Posílám vřelé poděkování virtuální poštou všem partnerům, sponzorům, účastníkům, účinkujícím, moderátorům, porotcům a spoluorganizátorům, zkrátka všem, kdo se jakkoliv podíleli na dobrém chodu a jménu Literárních Františkových Lázní, také na zázračné a cenné atmosféře  na všech  akcích  a zejména na  té, která byla pomyslnou  třešinkou na dortu 19.ročníku LFL – na  Happeningu spisovatelů, muzikantů a malířů ve vlaku z Chebu do Hofu a zpět
Poděkování patří  také všem, kteří hojně náš festival komentovali, fotografovali a pořídili z něho pěkné videozáznamy, a to  mediálně nebo  pro náš web. Zvláštní poděkování Olze,  Martinovi, Kristýnce, všem Honzům a Vladimírovi  a Živému Chebsku.
Můj velký dík  letí nejen do Františkových Lázní, ale také do Chebu, Dolního Žandova,  Mariánských Lázní, Sokolova, Karlových Varů, Plzně, do České Lípy, do Hofu  a dalších míst v Čechách a Německu. 
.
.

Vážení přátelé,
.

chtěli bychom vám jménem přípravného výboru LFL 2016 popřát krásné Vánoce a příjemný a milý vstup do roku 2017.

.

Zároven Vám chceme poděkovat za Vaše partnerství, mediální partenrství, sponzorství a další spolupráci při uspořádání 19.ročníku Literárních Františkových Lázní.

.

Přes spoustu nepředpokládaných komplikací můžeme konstatovat, že se nám společně naše „literárky“ podařily, jejich nová koncepce potěšila nejen spisovatele, ale všechny milovníky kultury, české a německé litaratury obzvlášť.

.

Široká veřejnost se mohla zúčastnit celkem dvanácti velmi zajímavých programů, které se setkaly s velkým ohlasem veřejnosti i zúčastněných spisovatelů, průběžná hodnocení se obvjevovala na webu LFL ( www.literarnifrantiskovylazne.cz ) a na Facebooku „literárek“. Třináctou akcí byla doprovodná výstava z prací dětí a s ohlédnutím za dnes již historickými osmnácti předešlými ročníky Literárních Františkových Lázní. Čtrnáctý a patnáctý program se uskutečnil pro žáky základní školy , jednu vyučovací hodinu s námětem Pohádky,   v jedné třídě „odučil“ spiovatel a ilustrátor VHRSTI. v Aule školy pak bylo uspořádáno setkání s ním a předání cen vítězům obou soutěží.

.

Velkým přínosem pro festival jistě bylo partnerství našeho národního dopravce, ČD a záštita PEN klubu Praha. Velkému ohlasu zúčastněné veřejnosti , spisovatelů a muzikantů se těšil mezinárodní Happeningový vlak z Chebu do Hofuz a zpět. Jeden česko-německý večer byl plně v režii Střediska západočeskýách spisovatelů Plzeň.

.

Nemenší význam pro vnímání literatury měla výrazná spolupráce se Základní školou ve Františkových Lázních. Soutěžní část, výtvarná i o nejlepší básničku na dané téma /Karel-Karel- Karel/ , byla nabídnuta mmj. i ZUŠ Járy Cimrmana, Gymnáziu v Chebu a Svobodné chebské škole,

.

z nichž poslední dvě, ke své i naší škodě, vůbec soutěž neobeslaly. O to více je možné pochválit spolupráci s františkolázeňskými školami, z nichž ta základní se i postarala o maskota „literárek“

.

a soutěžně také vzniklo moderní a vtipné, se sochou Frantíka korespondující logo festivalu.

.

Jsme velmi potěšeni, že právě i Vy a Váš podnik, penzion či hotel, Vaše noviny, rozhlas, televize a další, především regionální zpravodaje ,pomohly k dobré úrovni 19.ročníku LFL 2016. Poděkování patří i vzácným jednotlivcům, kteří nám pomohli zkvalitnit celý jeho průběh.

.

Doufáme, že nás na vše bude při tom 20.ročníku víc. Máme smělé přání, aby se literárky staly i vaším přičiněním mezinárodním festivalem evropského významu. Na nás všech záleží, podaří-li se tato vize naplnit. První krok byl již úspěšně letos učiněn.

.

Přípravný výbor LFL

.