Jan Phi

Jan Phi (16. listopadu 2000) studuje na střední umělecké škole v Praze. Věnuje se kreslení, malování a animovanému filmu. Autor vítězného loga z dětské soutěže  LFL 2016.


Co pro mne znamená zpívaná poezie?

Zpívaná poezie je pro mne v životě důležitá. Dokáže pobavit nebo vás nechá přemýšlet. Moji přátelé píšou vlastní poezii, která mi opravdu dokáže zlepšit náladu. Po této stránce jsou velmi kreativní. To obdivuji. Občas si zkusím něco napsat jen tak pro sebe, pro vypuštění/zachycení emocí nebo myšlenek, ale nikdy to nedopadne tak, jak by jsem očekával. Proto používám literární tvorbu jen jako odreagování. Není určena k přednesu. Nechápu lidi, kteří mají cit pro slova, přál bych si mít takovou schopnost.