František Tylšar

František Tylšar 

narozen 1966

Jahodový básník, textař, lektor vzdělávání dospělých, železniční specialista, podnikatel, v současnosti zaměstnanec vlakového doprovodu Českých drah.
Poezii se se začal věnovat teprve v roce 2009. Zpočátku jen krátkými verši pro pár přátel na sociální síti. Rok na to již vydal svoji první básnickou sbírku „Jahodové verše“.

Od roku 2013 je členem Jihočeského klubu Obce spisovatelů a od roku 2016 též členem Obce spisovatelů. Má na starosti webovou prezentaci klubu, je členem výboru, šéfredaktorem a editorem klubového časopisu Literární Fórum. Od roku 2016 je též vedoucím literární skupiny českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů).

Je autorem šesti samostatných básnických sbírek, spoluautorem mnoha knih, almanachů a sborníků…

 

O sobě prozradil:
„Poezii tvořím pro skupinu pravidelných čtenářů, kterým je bezplatně rozesílám prostřednictvím svého blogu Verše pro radost. Od konce roku 2010 píšu také pro místní a odborný železniční tisk. Jsem autorem a tvůrcem úspěšného mezinárodního železničního projektu Literáti na trati.
Další oblastí mé literární činnosti je tvorba písňových textů. Jsem textařem skupin „A proč ne“ ze Soběslavi, která v roce 2011 a 1015 vydala vlastní CD, skupiny ŠANDORC (CD Šířím lásku) a chrudimské skupiny „DuoVP“.

V současnosti též pomáhám začínajícím autorům s vydáním jejich vlastních knih…

Ve volném čase se věnuji fotografování, četbě, hře na kytaru a zejména své rodině, která je mi velikou oporou a inspirací…“

 

Kontakty:

e mail: profandu@seznam.cz

web:    http://profandu.webnode.cz/

blog:    http://jahodovy-basnik.blog.cz/


Co pro mne znamená zpívaná poezie?

 

Vždy se mi líbily písňové texty, protože je to ta nejkrásnější forma poezie, předávaná nenásilným způsobem milionům posluchačů.

 Mnozí lidé na otázku, zda mají rádi poezii, odpoví jedním slovem „Ne!“  A přitom je o chvíli později slyšíte, jak si zpívají texty takových básnických legend jako Karel Kryl, Pavel Dobeš, Jaromír Nohavica či ze zahraničních například skupiny Elán…

Proto považuji za velikou čest, že mohu spolupracovat s několika hudebními skupinami a psát texty na melodie, které zná celý svět, stejně tak jako texty úplně nové, které skupina zhudební. Když pak slyším výsledek, jde mi z toho často mráz po zádech. Zpívaná poezie je pro mne tedy stále aktuální a vysokou básnickou metou, která mi přináší ty nejhezčí prožitky. A je úplně jedno, zda jsem v pozici autora nebo posluchače.


František Tylšar, geboren 1966, ist Dichter, Texter, Dozent für Erwachsenenbildung, Eisenbahnspezialist, Unternehmer, derzeit Angestellter des Zugpersonals der Tschechischen Bahn (ČD).
.

Mit der Poesie begann er erst 2009. Zunächst nur kurze Verse für ein paar Freunde auf sozialen Netzwerken. Dieses Jahr hat er bereits seine erste poetische Sammlung „Jahodové verše“ veröffentlicht.

.

Seit 2013 ist er Mitglied des Südböhmischen Club der Schriftstellergemeinden und seit 2016 auch Mitglied des Schriftstellerverbandes. Er ist verantwortlich für die Webpräsentation des Clubs, ist Mitglied des Komitees, Chefredakteur und Redakteur der Clubzeitschrift „Literární Fórum“. Seit 2016 ist er auch Leiter der literarischen Gruppe des tschechischen Landesverbandes FISAIC (Internationaler Verband für Kultur und Freizeit der Eisenbahnen).

.

Er ist Autor von sechs verschiedenen Dichterkollektionen, Co-Autor vieler Bücher, Almanache und Sammlungen…

.

Über sich selbst sagt er:
.

„Ich kreiere Gedichte für eine Gruppe von regelmäßigen Lesern, die sie kostenlos über meinen Verša-Blog schicken. Seit Ende 2010 schreibe ich auch für den lokalen und professionellen Eisenbahndruck. Ich bin der Autor und Schöpfer des erfolgreichen internationalen Eisenbahnprojektes „Literáti na trati“
.

Ein weiterer Bereich meiner literarischen Tätigkeit ist die Erstellung von Songtexten. Ich bin Texter der Gruppen „A proč ne“ aus Soběslav, die 2011 und 1015 ihre eigenen CDs veröffentlicht haben, die Gruppe ŠANDORC (CD „Šířím lásky“) und die Gruppe „DuoVP“ aus Chrudim. Ich helfe auch neuen Autoren bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Bücher. In meiner Freizeit widme ich mich der Fotografie, dem Lesen, dem Gitarrespielen und vor allem meiner Familie, die meine große Unterstützung und Inspiration ist“
.

Kontakt:

e mail: profandu@seznam.cz

web:    http://profandu.webnode.cz/

blog:    http://jahodovy-basnik.blog.cz/


Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

Ich habe Songtexte schon immer genossen, weil es die schönste Form der Poesie ist, die auf gewaltlose Weise Millionen von Zuhörern übergeben werden kann. Auf die Frage, ob sie Poesie mögen, antworten viele Menschen mit „Nein!“. Und dann, einen Moment später, hört man Texte von so poetischen Legenden wie Karel Kryl, Pavel Dobeš, Jaromír Nohavica oder aus dem Ausland, zum Beispiel die Gruppe Elán …
.

Deshalb finde ich es eine große Ehre, mit mehreren Musikgruppen arbeiten zu dürfen und Texte zu weltbekannten Melodien zu schreiben sowie komplett neue Texte, die die Band vertont. Wenn ich das Ergebnis höre, bekomme ich oft Gänsehaut. Gesangsdichtung ist daher immer auf dem neuesten Stand mit mir und der hohen Poesie, die mir die schönsten Erlebnisse bringt. Und es spielt keine Rolle, ob ich in der Position des Autors oder des Zuhörers bin.