Alena Vávrová

Alena Vávrová dosud žije, pracuje a tvoří ve svých milovaných Františkových Lázních, kterých je velkou patriotkou. Vydala pro své město sbírku básní „Mé a Františkovy aneb Z Jiného světa“ , která je doposud u čtenářů velmi oblíbená. Za „NAHATMU“ získala cenu Pražské imaginace z nadace Bohumila Hrabala. Za „Harlekýna na římse“ pak Polanovu cenu. Má také Cenu časopisu PLŽ ( Plzeňský literární život) za sbírku „ŽENA NESMÍ MASO TYGRA„. Jednu svou knihu věnovala dětem a jejich rodičům – “ RODINNÉ BALENÍ (ALL INCLUSIVE)

Její poslední sbírka nese název „SOJKA Z NEBE UTRŽENÁ

V roce 1982 se zúčastnila prvního ročníku LFL a poté byla jejich stálou sponzorkou, spoluorganizátorkou a byla také členkou poroty. Svou prvotinu s názvem „DRUHOTINA“ vydala na popud svých přátel z okruhu „literárek“, především Alexandry Berkové ( R.I.P ) a Josefa Kejhy. Nyní stojí za zrodem 19. ročníku LFL.

 

Více na:

https://www.facebook.com/alenka.vavrova.7?fref=ts
https://www.facebook.com/literarnifrantiskovylazne/?fref=ts

email: alenkavavrova@tiscali.cz


Stručná charakteristika básnického díla A.V. od PhDr.Miroslava Kováříka:
.
„Poutavé přehlédnutí svého díla nabízí v hutném osmidílném výboru poezie Síť plná rybářů A.Vávrová. Kdyby šlo její básnické úsilí přirovnat k nějakému objektu, byl by to zřejmě symbol věčného pohybu, nepokoj hodinového strojku, neutuchající energie vyhraněné smyslově šťavnaté imaginace a nevšední jazykové kultury. Sled poezie vybrané samotnou autorkou je dokladem někdy až nelítostné kritické interpretace tohoto času – peripetie běhu světa i její osobní dějiny prolínají se v lyrickém svědectví, které v české poezii nemá mnoho obdob.“

.

Kurze Charakteristik des lyrischen Werks Alena Vávrovás von PhDr. Miroslav Kovářík:
.

„Einen fesselnden Einblick in ihr Werk bietet A. Vávrová in der umfassenden, achtteiligen Lyrik-Auswahl mit dem Titel „Ein Netz voller Fischer“. Wenn man ihr dichterisches Streben mit einem Objekt vergleichen würde, wäre es wohl ein Symbol der ewigen Bewegung, die Unruhe eines Uhrwerks, die unauslöschliche Energie einer eigenwilligen sinnlichen Imagination und ungewöhnlichen Sprachkultur. Die Abfolge der von der Autorin selbst ausgesuchten Gedichte belegt die beinahe schonungslose Interpretation dieser Zeit -; die Peripetien des Weltlaufs und ihre persönliche Geschichte durchdringen einander in einem lyrischen Zeugnis, das in der tschechischen Lyrik seinesgleichen sucht.“

.


Alena Vávrová ist noch am Leben, sie arbeitet und schafft in ihrem geliebten Ort Františkovy Lázně, und gilt als dessen große Patriotin. Für Ihre Stadt hat sie die Gedichtsammlung “Mé a Františkovy aneb Z Jiného světa”, die bis jetzt bei den Lesern sehr beliebt ist, herausgegeben. “NAHATMA” wurde mit dem Preis Pražské imaginace der Bohumil Hrabal Stiftung gekrönt. “Harlekýn na římse” erhielt den Polan Preis. Für Ihre Gedichte-Sammlung “ŽENA NESMÍ MASO TYGRA“ wurde sie auch mit dem Preis der Zeitschrift PLŽ (Plzeňský literární život) ausgezeichnet. Das Buch – ” RODINNÉ BALENÍ (ALL INCLUSIVE)“ widmete sie Kindern und ihren Eltern.

.
Ihre letzte Gedichte-Sammlung heißt “SOJKA Z NEBE UTRŽENÁ
1982 nahm sie am ersten Festival Literarisches Franzensbad teil und wurde danach zur Dauer-Sponsorin und Mitorganisatorin und war auch Jury-Mitglied. Ihr Erstlingswerk “DRUHOTINA” ist auf Anregung ihrer Freunde aus dem Kreise des Festivals, vor allem Alexandra Berková (R.I.P) und Josefa Kejha, erschienen. Zurzeit steht sie hinter der Entstehung des 19. Jahrgangs des Festivals.
.
Webseite:
.
https://www.facebook.com/alenka.vavrova.7?fref=ts
https://www.facebook.com/literarnifrantiskovylazne/?fref=ts
.

email: alenkavavrova@tiscali.cz