Barry Webb

Barry Webb zpíval s Royal Opera House, na Festivalu Bayreuth, s La Scala Milan a s dalšími mezinárodními soubory.

Působí v opeře, na koncertech a na kabaretních představeních. Podílí se co by skladatel na řadě hudebních a uměleckých projektů. Napsal dvě akta k opeře Nepomuk, pojednávající o historických událostech v Čechách roku 1393.

Pohybuje se mezi Nepomukem v České republice a Liverpoolem ve Velké Británii.

Další podrobnosti naleznete na www.projectnepomuk.com a na webu autora:  www.barrywebb.eu


ENGLISH

Barry Webb has sung with the Royal Opera House, Bayreuth Festival, La Scala Milan and other International companies.

He has appeared in opera, concerts, and in cabaret performances. He runs various music and arts projects and is a composer. He has written a 2 act opera Nepomuk, based on historical events in Bohemia in 1393.

He runs a cross border cultural project between Nepomuk in the Czech Republic and Liverpool in the United Kingdom.

More details can be found on www.projectnepomuk.com and on author’s pages  www.barrywebb.eu


DEUTSCH

Barry Webb hat mit der Royal Opera House, Bayreuth Festival, La Scala Mailand und anderen internationalen Unternehmen gesungen.

Er ist in Oper, Konzerten und in Kabarettaufführungen erschienen. Er betreibt verschiedene Musik- und Kunstprojekte und ist Komponist. Er hat eine 2-Akt-Oper Nepomuk geschrieben, die auf historischen Ereignissen in Böhmen im Jahre 1393 basiert.

Er führt ein grenzüberschreitendes Kulturprojekt zwischen Nepomuk in der Tschechischen Republik und Liverpool im Vereinigten Königreich durch.

Weitere Details finden Sie unter www.projectnepomuk.com und www.barrywebb.eu