Lenka Kanellia

Lenka Kanellia je zahraniční korespondent pro Hospodářské noviny v Řecku, šéfredaktorka řecké redakce časopisu Krajánek (měsíčník určený bilingvním a multilingvním českým dětem žijícím v zahraničí). V něm má na starosti například rubriku knihovna, kde připravuje rozhovory s autory a ilustrátory. Stojí za myšlenkou příběhu na pokračování, který v návaznosti na sebe píši děti z krajanských spolků po celém světě (mj. Turecko, Francie, Španělsko, Řecko, SAE…) Sama je také organizátorkou celé řady kulturních a krajanských akci Noc s Andersenem, beseda s Vhrstim, beseda s Klárou Smolíkovou, Mikuláš, MDD, Evropský den jazyků, apod…). Od července 2016 nově spolupracuje s kulturním webem kultura21.cz.
Ráda se dotýká literatury a kultury jako takové.


Co pro mne znamená zpívaná poezie?
Každá báseň v sobě skrývá řadu barev, odstínů, nálad i tónů. Symbióza s hudbou pomáhá ještě hlouběji vyjádřit atmosféru a náladu autora. Zpívanou poezií jsou pro mne hlavně francouzské šansony a můj milovaný Charles Aznavour či George Brassens, Belgičan Jacques Brel nebo anglicky zpívající Bob Dylan a Jim Morrison. V Čechách pak nepřeberné množství úžasných zpívajících básníků jako Jarek Nohavica, Jiří Dědeček Karel Kryl, Vladimír Merta, Karel Plíhal nebo Jaroslav Hutka. Oni mne neznají, ale já je nebo spíš jejich písně velmi dobře. Formovali mne, mé dospívání i dospělost. Vyvolali niterné pocity, uklidnili nebo naopak zneklidnili moji duši a doprovázeli mne životem. I díky nim jsem dnes člověkem, jakým jsem. Zpívaná poezie byla a je moje láska, má slabost i terapie.