Miroslav Kovářík

Mirek KOVÁŘÍK je výrazná osobnost českého divadla, kulturní publicista i redaktor, vysokoškolský pedagog, moderátor a předně nezaměnitelný interpret beatnické poezie a tvorby Václava Hraběte, ale i díla básníků J. Ortena, J. Zahradníčka, K. H. Máchy nebo I. Blatného. Povídky Alexandry Berkové jsou v jeho podání zcela ojedinělým posluchačským zážitkem. Patří k předním představitelům hnutí malých divadel 60.let.Je autorem proslulého poetického pořadu pro začínající básníky Zelené peří – a to jak jeho klubové, tak i rozhlasové verze. Dnes  obdobu pořadu můžeme pravidelně každý měsíc navštívit v proslulé pražské Malostranské besedě.

Dlouholetý spolupracovník Literárních Františkových Lázní, pracoval v porotě poezie a byl  zde často i moderátorem pořadů v Divadle Boženy Němcové.


MIROSLAV KOVAŘÍK

Miroslav KOVÁŘÍK ist eine herausragende Persönlichkeit des tschechischen Theaters, Kulturjournalist und Redakteur, Lehrer an der Hochschule, Moderator und vor allem unverwechselbarer Interpret der Beat-Generation Poesie und der Werke von Václav Hrabě, aber auch von Dichtern, wie J. Orten, J. Zahradníček, K.H.Mácha oder I. Blatný.
Geschichten von Alexandra Berková werden in seiner Interpretation zu einem außergewöhnlichen Zuhörer-Erlebnis.
Er zählt zu den führenden Akteuren der Bewegung Kleine Theater der 60. Jahre. Für beginnende Dichter entwickelte er die renomierte poetische Sendung Zelené peří (Grünes Gefieder) – und zwar ihre sowohl Club- als auch Rundfunkversion. Heute kann man regelmäßig jeden Monat eine vergleichbare Reihe im berühmten prager Gesellschafts- und Kulturzentrum Malostranská beseda besuchen.

.
Ein langjähriger Mitarbeiter des Festivals Literarisches Franzensbad, er wirkte in der Posie-Jury und oft auch als
Moderator bei Veranstaltungen im Božena Němcová Theater.